رنال_کولیک
نسخه بیماران مبتلا به رنال کولیک (آموزشی)
سنگ کلیه (همچنین درد پهلو یا سنگ مجاری ادراری نامیده می شود) بیماری شایعی است و تقریباً 1 نفر از هر 5 مرد و 1 نفر از هر 10 زن تا سن 70 سالگی به آن مبتلا می شوند. خوشبختانه، درمان موثر برای سنگ ها در دسترس است

 • 1,372
 • 55

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

  🔴 بیماران رنال کولیک، همیشه می توانند استرس فراوانی به بخش اورژانس وارد کنند، بخش را به هم بریزند، سر و صدا و آه و ناله کنند، آژیته باشند و….

  🔴 بیماران رنال کولیک را می توان از سطح 2 تریاژ، تا سطح 5 تریاژ، تقسیم بندی کرد. بعضی اورژانس ها در زمان Over Crowding، برای این بیماران پرونده بستری نمی زنند و آنها را به صورت Outpatient درمان می کنند که بار کاری کمتری بر دوش پرستاران و پرسنل اورژانس گذاشته شود!

  🔴 در این صورت، لازم است که تمامی تشخیص افتراقی ها را مد نظر داشته باشیم، و سونوگرافی شکم و لگن، ( که بعد Symptom Free شدن انجام شود)، خیلی تشخیص ها را Roll Out می کند!

  🔴 نسخه درمان Outpatient رنال کولیک، می تواند اینگونه باشد:
  Ser N/S 500cc #1 IV
  Amp Ketorolac #1 IV
  Amp Apotel 1gr #1 IV
  Amp Hyocine #1 IV
  Amp Ondancetron #1 IV (if Vomiting)
  Supp Dicloenac 100mg #10
  Cap Tamslocine 0.4 #10 BD
  Tab Naproxen 500mg #10 TDS
  Tab Hyocine. #10 TDS

  گروه اینترن های بخش اورژانس بیمارستان بعثت
  https://t.me/emergency_medicine_intern

  ما از ایده‌های ناب شما استقبال می‌کنیم، اگر ایده‌ای دارید با ما در میان بگذارید

  09120126891

  info@elmpajooh.ac.ir

  مشهد، میدان هنرستان،شهید فکوری 30، پلاک 201، طبقه اول