مراقبت بحرانی اطفال و بزرگسالان از بیماران بد حال
ارائه مراقبت پزشکی به یك بیمار بدحال، آسیب دیده، یا حین و بعد از پروسیجرهای بخش اورژانس، زمانی خدمت مراقبت بحرانی تلقی می شود که، هم بیماری یا آسیب، و هم درمان ارائه شده، شرایط…

 • 2,124
 • 12

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

  دانلود کنید:

  https://elmpajooh.com/wp-content/uploads/2022/06/مراقبت-بحرانی_1399.pdf

  این خدمت به عنوان خدمت مراقبتی مدیریتی بوده و با ویزیت های اورژانس ) ویزیت محدود و ویزیت جامع ( متفاوت است. –
  مراقبت بحرانی، ارائه مستقیم مراقبت پزشکی توسط پزشك به یك بیمار آسیب دیده یا بدحال می باشد. یك بیماری یا آسیب بحرانی
  بطور حاد یك یا چند سیستم حیاتی را مختل می کند بطوریکه احتمال زیادی برای وخیم تر شدن حال بیمار و یا مرگ وی وجود دارد.
  مراقبت بحرانی )پس از انجام ویزیت جامع و بصورت خدمتی مجزا( شامل تصمیم گیری بسیار پیچیده در مورد ارزیابی، مدیریت و
  حمایت از عملکرد سیستمهای حیاتی جهت درمان نارسایی یك یا چند ارگان حیاتی و/یا جلوگیری از وخامت تهدید کننده جان بیمار
  می باشد.

  ما از ایده‌های ناب شما استقبال می‌کنیم، اگر ایده‌ای دارید با ما در میان بگذارید

  09120126891

  info@elmpajooh.ac.ir

  مشهد، میدان هنرستان،شهید فکوری 30، پلاک 201، طبقه اول