مقاله اثر کتامین را با اپیوم در کنترل دردهای بیماران تروماتیک
Effect of ketamine as an adjunct to opioid for pain control in traumatic patients

 • 2,124
 • 102

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

  در این مطالعه کارآزمایی بالینی که در سال ۲۰۲۰ در مجله اروپایی طب بالینی و مولکولی منتشر شده “اثر کتامین را با اپیوم در کنترل دردهای بیماران تروماتیک” مقایسه شده است. در این مطالعه ۱۶۰ نفر وارد مطالعه شدند که به دو گروه ۸۰ نفری تقسیم شدند که یک گروه یک دهم میلی گرم بر کیلوگرم کدامین و به گروه دیگر 0/05 میلی‌گرم بر کیلوگرم مورفین زده شد و میزان کاهش درد ۱۲۰ دقیقه پس از تزریق در دو گروه مقایسه گردید.
  بر اساس این مطالعه از لحاظ عوارض تفاوتی بین دو گروه وجود نداشت و نتیجه گیری نهایی اینکه کتامین و مورفین تفاوت معناداری با هم در کنترل درد نداشتند.

  دانلود متن کامل:

  https://elmpajooh.com/wp-content/uploads/2021/10/EJMCM_Volume-7_Issue-1_Pages-4438-4443.pdf

  ما از ایده‌های ناب شما استقبال می‌کنیم، اگر ایده‌ای دارید با ما در میان بگذارید

  09120126891

  info@elmpajooh.ac.ir

  مشهد، میدان هنرستان،شهید فکوری 30، پلاک 201، طبقه اول