مقاله “ارزیابی اعتبار، پایایی و تحلیل عاملی نسخه فارسی پرسشنامه رویای منهایم
Validity, Reliability and factor analysis the Persian adaption of Mannheim Dream questionnaire (MADRE)
Validity, Reliability and factor analysis the Persian adaption of Mannheim Dream questionnaire (MADRE)

 • 1,775
 • 78

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

  مقاله “ارزیابی اعتبار، پایایی و تحلیل عاملی نسخه فارسی پرسشنامه رویای منهایم” در سال ۲۰۱۸ در International Journal of Dream Research منتشر شده است.
  این مقاله با حمایت مالی شرکت پژوهان فناور کسب و کارهای آینده انجام گردیده است و در این مطالعه که بر روی ۴۵۰ نفر انجام گرفته از روش test – retest. آلفای کرونباخ انجام شده که کرونباخ این مطالعه ۸۵ درصد بوده است.

  دانلود متن کامل:

  ما از ایده‌های ناب شما استقبال می‌کنیم، اگر ایده‌ای دارید با ما در میان بگذارید

  09120126891

  info@elmpajooh.ac.ir

  مشهد، میدان هنرستان،شهید فکوری 30، پلاک 201، طبقه اول