مقاله مروری مقایسه میدازولام، اتومیدیت، کتامین، فنتانیل و کتوفول در سدیشن در اورژانس
Midazolam, Etomidate, Propofol, Fentanyl, Ketamine, and Propofol/Ketamine for Procedural Sedation and Analgesia Among Adults in the Emergency Departments: A Systematic Review

 • 2,124
 • 58

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

  مقاله مروری “مقایسه میدازولام، اتومیدیت، پروپوفول، فنتانیل، کتامین و کتوفول برای سدیشن و بیحسی پروسیجر در بالغین در بخش اورژانس” است که در سال ۲۰۲۰ در شیراز الکترونیک مدیسن ژورنال منتشر شده است.

  متن کامل:

  ما از ایده‌های ناب شما استقبال می‌کنیم، اگر ایده‌ای دارید با ما در میان بگذارید

  09120126891

  info@elmpajooh.ac.ir

  مشهد، میدان هنرستان،شهید فکوری 30، پلاک 201، طبقه اول