مقاله چه مفاهیم انسانی را ما از طب اورژانس می آموزیم؟
What Human Concept We Learn From Emergency Medicine Praxtice

 • 1,776
 • 147

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

  مقاله بعدی به صورت نامه به سردبیر هست که در Galen Medical Journal در سال ۲۰۱۹ منتشر شده و عنوانش هست What Human Concept We Learn From Emergency Medicine Praxtice (چه مفاهیم انسانی را ما از طب اورژانس می آموزیم). نویسندگان این مقاله دکتر مریم مسائلی و دکتر مسعود شهابیان هستند و در این مقاله ذکر شده که ما توانایی 1 رهبری، 2 اهمیت تصمیم‌گیری در ثانیه های اولیه 3 قضاوت گری در اورژانس 4 شنیدن داستان های بیمار 5 اهمیت تیم ورکینگ را از فعالیت در طب اورژانس می آموزیم!

  دانلود متن کامل:

  https://elmpajooh.com/wp-content/uploads/2021/10/1553-10796-1-PB.pdf

  ما از ایده‌های ناب شما استقبال می‌کنیم، اگر ایده‌ای دارید با ما در میان بگذارید

  09120126891

  info@elmpajooh.ac.ir

  مشهد، میدان هنرستان،شهید فکوری 30، پلاک 201، طبقه اول