مقاله کاهش میزان ترخیص با رضایت شخصی در بخش اورژانس بیمارستان بعثت تهران
مقاله کاهش میزان ترخیص با رضایت شخصی در بخش اورژانس

 • 1,773
 • 36

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

  مقاله بعد که به صورت نامه به سردبیر در فصلنامه علمی پژوهشی ابن سینا در سال ۱۳۹۸ منتشر شده ” کاهش میزان ترخیص با رضایت شخصی در بخش اورژانس بیمارستان بعثت تهران” نام دارد.
  در این مطالعه بیان شده که میزان ترخیص با رضایت شخصی از اردیبهشت ۱۳۹۶ از 15 درصد به 5 درصد در اردیبهشت ۱۳۹۷ کاهش یافته است!
  مهمترین دلیل آن افزایش مهارت و سرعت منشی ها که منجر به تکمیل سریعتر پرونده ها شده، پرداخت سر وقت اضافه کاری کارکنان پرستاری اورژانس، افزایش میزان پرداختی و اضافه‌کاری، کاهش سن خدمتی پرستاران اورژانس، کاهش ساعت شیفت پرستاران اورژانس، اولویت بیماران اورژانس نسبت به بیماران سرپایی، برگزاری کلاس‌های آموزشی تحت وب برای دستیاران طب اورژانس، ارتقای اعتماد به نفس دستیاران طب اورژانس، شناور شدن بخش های بستری بیمارستانی، واگذاری مدیریت تخت به متخصص طب اورژانس و نوسازی و گسترش فضای فیزیکی اورژانس بوده است!

  دانلود متن کامل:

  ما از ایده‌های ناب شما استقبال می‌کنیم، اگر ایده‌ای دارید با ما در میان بگذارید

  09120126891

  info@elmpajooh.ac.ir

  مشهد، میدان هنرستان،شهید فکوری 30، پلاک 201، طبقه اول