پذیرش و رسیدگی به اسناد تحت نظردر بخش اورژانس
اسناد تحت نظردر بخش اورژانس
پذیرش و رسیدگی به اسناد تحت نظردر بخش اورژانس

 • 2,124
 • 15

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

  دانلود کنید:

  https://elmpajooh.com/wp-content/uploads/2022/06/شیوه-نامه-اورژانس.pdf

  بخش هاي اورژانس که به طور اولیه به عنوان مراکز ارائه مراقبت براي موارد فوري و حاد ایجاد شده بود، به مرور در نظر
  عموم به عنوان تنها منبع در دسترس براي ارائه خدمات سلامت در تمام ساعات شبانه روز مطرح شد. افزایش بار مراجعه به
  بخشهاي اورژانس و نگرانی در مورد نادیده گرفته شدن بیماران بدحال در این میان موجب شد مسوولان بخش اورژانس براي
  تسریع شناسایی و افتراق مجروحان و بیماران بدحال از بیمارانی که شکایتهاي غیر فوري و مزمن دارند، به دنبال راهکارمناسب
  و اجرایی باشند و از این رو استفاده از سامانه تریاژ به منظور اولویت بندي بیماران بخش اورژانس به عنوان راهکار مناسب این
  مسئله مطرح گردید.
  نظر به این که متخصصین طب اورژانس حضور فعال در اورژانس داشته و با انجام ویزیتهاي جامع، محدود و مراقبتهاي
  بحرانی در اورژانس، بیمار را به صورت یکجا و همزمان از تمامی جهات بررسی می کنند و با توجه به مهارت لازم در حیطه
  هاي مختلف، حتی المقدور بدون نیاز به مشاوره با سایر متخصصین، مراحل تشخیصی و درمانی بیمار را انجام می دهند، انتظار
  می رود ، ضمن صرفه جویی زمانی، موجب افزایش روند ترخیص بیماران ، کاهش هزینه هاي غیر ضروري و کاهش میزان
  بستري در بخشها و ضریب اشغال تخت و درنهایت کاهش هزینه هاي کلی و افزایش میزان رضایتمندي بیماران شود .
  دفتر مدیریت خدمات بیمه سلامت تخصصی و فوق تخصصی، با بررسی استاندارد هاي موجود در زمینه موضوع مهم و
  استراتژیک بستري موقت و طب اورژانس و همچنین صیانت از منابع مالی سازمان و حقوق بیمه شدگان خود ، و بررسیهاي
  چندین ماهه روشها و دستورالعمل هاي خارج و داخل سازمانی و نیز بازخوردهاي ادارات کل بیمه سلامت استانی ، اقدام به
  تدوین شیوه نامه ویژه رسیدگی به اسناد بستري موقت و طب اورژانس نمود که پس از انجام اصلاحات مربوطه با همفکري
  برخی صاحب نظران ، به تأیید شوراي هماهنگی سازمانهاي بیمه گر رسید .

  ما از ایده‌های ناب شما استقبال می‌کنیم، اگر ایده‌ای دارید با ما در میان بگذارید

  09120126891

  info@elmpajooh.ac.ir

  مشهد، میدان هنرستان،شهید فکوری 30، پلاک 201، طبقه اول